Kurs i Stockholm för Gdpr

Allmänna dataskyddsbestämmelserna numer GDPR kommer som ett svar på det föråldrade direktivet från år 1995.

Gdpr utbildning
General data protection regulation
General data protection regulation
General data protection regulation

Introduktion Gdpr kurs Stockholm

Med General data protection regulation ställs det mycket hårdare på organisationer om efterfrågan på efterlevnad, vilket främst sker genom högre straff, vilket ger organisationer en uppmaning att ålägga. Sett ur informationssystemens perspektiv måste organisationerna genomföra kraven i förordningen i sina dataprocesser för att hålla sig i överensstämmelse.

Vad är gdpr i Stockholm?

I litteraturen saknas förståelse för vilka utmaningar organisationerna står inför när man strävar efter efterlevnad i informationssystem. Allmänna databeskyddsförordningen användes som en lins för att undersöka den tillgängliga överensstämmelseteorin. Detta gjordes genom att intervjua medarbetare som arbetar med och i organisationer som försöker följa Allmänna databeskyddsförordningen i ställen som säkerhetshantering, produkthantering och projektledning.

Sju utmaningar i kurs gdpr i Stockholm

Vi hittade sju utmaningar och en underutmaning avseende dataprocesser som organisationer möter när de anpassar sig till den allmänna databeskyddsförordningen eller som den nu heter general data protection regulation.

GDPR-kurs-stockholm