GDPR – Vad händer efter 25 maj 2018?

GDPR projektaktiviteter? Hur kommer GDPRs affärsmässiga fördelar att säkras över tiden?

Det är tidigt i planeringen att det bör övervägas och planeras för. Detta beror på att GDPR är ett långsiktigt perspektiv.

Börja med att svara på dessa 9 frågor:

Vilka är de långsiktiga affärsmässiga fördelarna med att genomföra ett dataskyddsprogram eller projekt?

Hur mäter du det och vem ska inse affärsfördelarna och behålla dem?

Hur kommer aktiviteterna att skyddas och planeras när projektet är stängt?

Hur kan du se till att dataskyddsområdet får löpande uppmärksamhet från organisationens överordnade ledning?

Vilken typ av övervakning, bedömningar och recensioner kommer att utföras på ett systematiskt sätt?

Hur kommer medvetenhet och kommunikation att hanteras?

Hur ska dataskyddsområdet interagera eller annan information som informationsklassificering, riskhantering, kontinuitetskontroll etc.? som också skyddar information? Hur hanteras dataskydd inom processer som inköp, företagsarkitekturhantering, projektledning, systemutveckling, systemunderhåll?

Vad är den årliga kostnaden för att vara kompatibel?

Hur kan du göra kontinuerliga förbättringar för dataskyddsområdet?

Har du ett ISMS?

Kanske har din organisation redan ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS)? Min erfarenhet, som ISMS-specialist, är att dataskyddsområdet skulle kunna leva lyckligt någonsin inom samma struktur som informationssäkerhetsområdet (ISO27001) eller affärs kontinuitetsområdet (ISO22301).

Jag anser att det vore rättvist att anta att dataskyddsområdet behöver samma styrelse. Eller något annat ledningssystem som kan vara på plats. I de flesta fall består det systematiska tillvägagångssättet av enkla processer som dokumenteras, beslutas och kommuniceras av organisationens överordnade ledning. Precis som andra områden behöver dataskyddet en årlig (underhålls) plan med mål och aktiviteter. Planen för att skydda data och skydda data.

Snabbspår för att kontrollera dataskydd

En väl underhållen ISMS (eller till och med certifierad?!) Kan vara en snabb spårning till ”långsiktiga dataskyddsrisker” och ”långsiktiga överensstämmelseskriser” för organisationen.

Nedan visas en överblick över några vanliga ISMS-processer. För att förstå tanken på att använda ISMS för långsiktig GDPR-överensstämmelse

Ersätt ”informationssäkerhet” med ”dataskydd” i några av processerna

Lägg till vissa sekretessområdespecifika processer (t.ex. Hantera Privacy Consent), så att dessa processer upprätthålls och förbättras i hanteringssystemet

ISMS är ett lagligt beslutsfattande beslutsprocess

ISMS för juridisk överensstämmelse

För att sammanfatta:

GDPR är i många fall en informationssäkerhet och cybersäkerhetsreglering.

Om du har ett förvaltningssystem som ISMS, använd det! Om inte, använd ett annat systematiskt tillvägagångssätt.

Börja planera för livet efter den 25 maj 2018 nu. Det är när underhållsfasen börjar, beredningar bör göras mycket tidigare.

Hjälp din organisation att bli transparent och verifierbar när det gäller att hantera privatlivet!

 

gdpr-langsiktigt-forbereda

GDPR: s inverkan på marknadsföringsteknik och cybersäkerhet

Hur ska du förbereda dig för den europeiska integritetsförordningen som träder i kraft nästa år?

GDPR 25 MAJ 2018

Att inte vara en bra förvaltare av konsumentdata genom att låta den falla i fel händer kommer snart att leda till allvarliga påföljder i Europeiska unionen. I händelse av en dataöverträdelse måste företagen betala motsvarande X-antal tiotal miljoner euro eller uppskattningsvis 4 procent av årliga intäkter. Från och med den 25 maj 2018 utfärdar generaldirektivet (GDPR) ansvaret för att hedra dessa rättigheter i händerna på dem som samlar och behandlar kunddata. Det gäller alla företag eller organisationer som tar upp, delar eller besitter personligt identifierbara uppgifter från EU-medborgare under verksamheten.

MAKT ÅT KONSUMENTERNA ÄR GDPR

GDPR är en ny lagstiftning från Europeiska unionen som ger konsumenterna större kontroll över sin personliga information, bland annat ”rätten till skydd av personuppgifter” och ”rätten att bli glömd”. Föreställ dig varje datapunkt i en IT-infrastruktur som ett barn som går i spel från hus till hus i ett grannskap, där varje hem har varierande grad av säkerhet. Tänk nu att bortförare alltid lurar i närheten och söker efter ett tillfälle att bryta sig in i ett hem och ta en av dem. I sin mest effektiva inkarnation kan DCAP identifiera alla dessa barn och följa dem oavsett var de går och se till att de är skyddade. Detta innebär också att man håller ögonen på kontrollerna på plats vid varje hus, folket kommer i kontakt med barnen i varje hus och utfärdar varningar om eventuella säkerhetsbrott eller ovanligt beteende som kan signalera ett problem.

PÅFÖLJDER AV GDPR

Oberoende av officiella böter, har ingen råd med den efterföljande nedfallet som allvarliga överträdelser medför. En stor multinationell kan drabbas av kostnader och reparationer i hundratals miljoner, för att inte tala om en stor inverkan på aktiekurserna. Ett mindre företag som erbjuder databehandlingstjänster kan drabbas av ett förbud mot förädling och förlust av trovärdighet hos sina kunder. företag som arbetar direkt med konsumenterna kan förlora sin verksamhet direkt. Även ideella organisationer riskerar att förlora givare eller medlemmars deltagande. Hackers blir mer sofistikerade varje dag i sina försök att bryta in och bortföra dina data, och GDPR kommer att spika dig om det händer. DCAP skyddar mot båda scenarierna. Var inte en statistik – gör vad som krävs för att skydda din organisation och dess data idag.

general-data-protection-regulation-kurs-stockholm

Den skrämmande sanning om GDPR och ditt företag

GDPR innebär X % av din årliga omsättning.

Har du personliga uppgifter om dina kunder? Då måste du förbereda ditt företag för Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018.

Tänk på GDPR som den andra versionen av 1998 års dataskyddslagen, med ett centralt uppdrag att skydda människors integritet och data (inklusive dina) används på sätt som de inte har godkänt.

Individer måste nu ge uttryck för sitt företag till deras data (t.ex. Det är inte tillräckligt att ha en klausul i din term – du borde vara påvislig. Med andra ord måste ditt företag vara lättare

Europeiska företag får inte tillåtas att arbeta med dig om du inte är kompatibel

Tyvärr är det inte lätt att följa GDPR. Du kommer att få motstridiga åsikter och råd, och tolkningen av reglerna kan variera dramatiskt.

Att ignorera det kommer inte att ge dig skydd.

Även om organisationer & företag är välkända, kommer dessa att göras av företag av alla storlekar. Ditt första steg i förberedelserna för GDPR bör vara att besöka & bemöta de frågor som dito ställer och det kommer att avslöja vad som krävs av dig och ditt företag framåt.